NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE

Zoznam fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania
(Zákon č. 82/2005 Z. z.)


IČO: - 6 alebo 8 miestny formát
Vyhľadať údaj: - bez diakritiky
Kraj:

Vyhľadať


Zoznam fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávaniam, so sídlom mimo územia Slovenskej republiky


Aktualizované...

O registri | Návod na použitie